KISSM

1) Nota:

  • Arahan Keselamatan
  • Dasar Kerajaan
  • Nilai Murni dan Etika Kerja Perkhidmatan Awam
  • Panduan Pengurusan Pejabat
  • Pengurusan Am
  • Pengurusan Integriti
  • Pengurusan Kewangan
  • Perintah Am
  • PKPA
  • Sistem Perakaunan Kerajaan

2) Koleksi soalan objektif KISSM tahun-tahun lepas (berserta jawapan).

3) Skema jawapan 2011.

[ Download ]

Advertisements